سیل اتوبان های شهر کلیفتن آمریکا را مسدود کرد
۱۳۹۷-۰۶-۲۰
کارمند اخراجی والمارت فروشگاه وینلند را بهم ریخت
۱۳۹۷-۰۶-۲۰
 

آتش سوزی مرگبار کالیفرنیا 500 خانه را طعمه ی حریق کرد

ویدئوهای خبری
 
 

 

 

به گزارش خبرگزاری Time در اثر آتش سوزی گسترده در کالیفرنیا حداقل 500 سازه تخریب شده و تنها تعداد انگشت شماری از خانه ها در شمال کالیفرنیا باقی مانده است.

 
 
آخرین ویدئوها: