سرمقاله ۳۵۰ روزنامه آمریکایی در انتقاد از رویکرد ترامپ علیه رسانه‌ها
16 آگوست 2018
صدور فرمان اخراج مهاجران از آمریکا
18 آگوست 2018

مستند سیزدهم

13th


کارگردان: ایوا دوورنی (Ava DuVernay)
محصول : سال 2016 آمریکا
ژانر : اجتماعی
زبان : دوبله فارسی

توضیحات:

متممِ سیزدهمِ قانون اساسی ایالات متحده برده‌داری را منسوخ کرد؛ اما تبصره‌ای دارد که بسیاری از مردم از آن آگاه نیستند و این مستند توجه را به همان تبصره جلب می‌کند.
«هم برده‌داری و هم بیگاریِ ناخواسته نباید وجود داشته باشند، به‌جز برای مجازاتِ جرمی که شخص حتماً طبق مقررات به آن محکوم شده باشد.» آن بخشِ «به‌جز» استفاده از بیگاریِ اجباری را تا زمانی که شخص یک مجرم باشد، توجیه می‌کند. این مستند به این موضوع می‌پردازد که درنظرگرفتنِ این کلاهِ قانونی تنها یکی از توجیه‌ها برای برتری‌جویی بر مردمِ رنگین‌پوست است.
متممِ سیزدهم در سال 1865 تصویب شد و کارگردانِ این فیلم، ایوا دووِرنِی، با استفاده از بریده‌های تاریخی و مصاحبه‌ها از ادعای خودش دفاع می‌کند. کلیپ‌هایی از سخنرانیِ رئیس‌جمهورِ پیشین ریچارد نیکسون با عنوانِ «نظم و قانون» به انفجارِ جمعیتِ زندان‌ها ختم شد.
ایالات متحده فقط 5درصد از جعیتِ جهان را دارد؛ اما 25درصد از زندانیانِ تمامِ دنیا را. این سیاستِ «نظم و قانون» به دولت اجازه داد تا سیاه‌پوست‌ها را زندانی کند.
جان اِرلیچمن مشاورِ رئیس‌جمهور نیکسون برای امورِ داخلی بود: «آیا ما می‌دونستیم که داریم دروغ می‌گیم؟ معلومه که می‌دونستیم.»
این مستند ادعا می‌کند که آن بازداشت‌ها برای موادمخدر و قوانینِ جیم کرو و سیاست‌های جدایی و تبعیض، انواعی از برتری‌جویی‌ها بر سیاه‌پوست‌ها هستند.
اکنون مجموعۀ صنعتِ زندان‌های خصوصی نسخه‌ای جدید از همان مشکلِ قدیمی است. در اینجا دووِرنِی به متممِ سیزدهم باز می‌گردد و ادعا می‌کند که نمی‌توان با تغییراتِ کوچک با این سیستم کنار آمد. اصلِ سیستم باید از نو ساخته شود.

مطالب مرتبط :

مستند سیزدهم

13th


کارگردان: ایوا دوورنی (Ava DuVernay)
محصول : سال 2016 آمریکا
ژانر : اجتماعی
زبان : دوبله فارسی

توضیحات:

متممِ سیزدهمِ قانون اساسی ایالات متحده برده‌داری را منسوخ کرد؛ اما تبصره‌ای دارد که بسیاری از مردم از آن آگاه نیستند و این مستند توجه را به همان تبصره جلب می‌کند.
«هم برده‌داری و هم بیگاریِ ناخواسته نباید وجود داشته باشند، به‌جز برای مجازاتِ جرمی که شخص حتماً طبق مقررات به آن محکوم شده باشد.» آن بخشِ «به‌جز» استفاده از بیگاریِ اجباری را تا زمانی که شخص یک مجرم باشد، توجیه می‌کند. این مستند به این موضوع می‌پردازد که درنظرگرفتنِ این کلاهِ قانونی تنها یکی از توجیه‌ها برای برتری‌جویی بر مردمِ رنگین‌پوست است.
متممِ سیزدهم در سال 1865 تصویب شد و کارگردانِ این فیلم، ایوا دووِرنِی، با استفاده از بریده‌های تاریخی و مصاحبه‌ها از ادعای خودش دفاع می‌کند. کلیپ‌هایی از سخنرانیِ رئیس‌جمهورِ پیشین ریچارد نیکسون با عنوانِ «نظم و قانون» به انفجارِ جمعیتِ زندان‌ها ختم شد.
ایالات متحده فقط 5درصد از جعیتِ جهان را دارد؛ اما 25درصد از زندانیانِ تمامِ دنیا را. این سیاستِ «نظم و قانون» به دولت اجازه داد تا سیاه‌پوست‌ها را زندانی کند.
جان اِرلیچمن مشاورِ رئیس‌جمهور نیکسون برای امورِ داخلی بود: «آیا ما می‌دونستیم که داریم دروغ می‌گیم؟ معلومه که می‌دونستیم.»
این مستند ادعا می‌کند که آن بازداشت‌ها برای موادمخدر و قوانینِ جیم کرو و سیاست‌های جدایی و تبعیض، انواعی از برتری‌جویی‌ها بر سیاه‌پوست‌ها هستند.
اکنون مجموعۀ صنعتِ زندان‌های خصوصی نسخه‌ای جدید از همان مشکلِ قدیمی است. در اینجا دووِرنِی به متممِ سیزدهم باز می‌گردد و ادعا می‌کند که نمی‌توان با تغییراتِ کوچک با این سیستم کنار آمد. اصلِ سیستم باید از نو ساخته شود.