چهره ملانیا،سوژه شبکه های اجتماعی
۲۷ تیر ۱۳۹۷
هنگام سخنرانی ترامپ در کاخ سفید، برق رفت
۲۷ تیر ۱۳۹۷
 

اعتراض به سفر ترامپ به بریتانیا

 
تاریخ :چهارشنبه 27 تیر 97
منبع: رویترز (reuters)
انتخاب سردبیر :