تفاوت بزرگ دبی و آمریکا
۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
تاریخ ناگفته آمریکا | فصل اول – قسمت دهم
۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
 

وزارت دادگستری آمریکا تا چه حد قدرتمند است؟

ویدئوهای آمریکاشناسی
 
 

 

 

شواهد و قراین زیادی دال بر دیده شدن رفتار نامناسب در دپارتمان پلیس شیکاگو وزارت دادگستری امریکا را بر آن داشت تا به بررسی این وضع بپردازد. موضوع زمانی جدی تری شد که یکی از اعضاء این دپارتمان که مردی سیاهپوست شلیک کرد و البته این تنها شلیک اشتباه نبود. اما قدرت وزارت دادگستری امریکا دقیقا چقدر است و این نهاد چقدر بانفوذ محسوب می شود؟


 

آخرین ویدئوها: