در راه سن فرانسیسکو
23 آوریل 2018
برنامه حمایتی از کودکان بی پدر
23 آوریل 2018
پنج چیز در آمریکا به طور مسخره و غیر قابل باوری گرونه:

1- هزینه‌ی آموزش عالی (شهریه‌ی دانشگاه‌های متوسط به بالا به خصوص در مقطع لیسانس)
2- بیمه (به ویژه بیمه‌ی پزشکی)
3- هزینه‌ی درمان (نه لزوما دستمزد پزشک، که جزئی از اون هزینه است)
4- کرایه‌ی تاکسی
5- تشک تخت‌خواب! (بله!)

پنج چیز هم به طور غیر قابل باوری ارزونه:

1- غذاها (البته غذاهای با کیفیت پایین و پست، مثل همین مک دونالد!)
2- ملبسه (البته لباس‌های تولید چین و ویتنام و اینها)
3- سود بانکی روی سپرده‌ها (در حد صفر!)
4- حداقل دستمزد (هشت دلار در ساعت)
5- هزینه‌ی حمل و نقل عمومی از جمله هواپیما

مطالب مرتبط

پنج چیز در آمریکا به طور مسخره و غیر قابل باوری گرونه:

1- هزینه‌ی آموزش عالی (شهریه‌ی دانشگاه‌های متوسط به بالا به خصوص در مقطع لیسانس)
2- بیمه (به ویژه بیمه‌ی پزشکی)
3- هزینه‌ی درمان (نه لزوما دستمزد پزشک، که جزئی از اون هزینه است)
4- کرایه‌ی تاکسی
5- تشک تخت‌خواب! (بله!)

پنج چیز هم به طور غیر قابل باوری ارزونه:

1- غذاها (البته غذاهای با کیفیت پایین و پست، مثل همین مک دونالد!)
2- ملبسه (البته لباس‌های تولید چین و ویتنام و اینها)
3- سود بانکی روی سپرده‌ها (در حد صفر!)
4- حداقل دستمزد (هشت دلار در ساعت)
5- هزینه‌ی حمل و نقل عمومی از جمله هواپیما

مطالب مرتبطآخرین مطالب