فان آخر هفته!
۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
غذای حلال در مهد کودک
۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

برنامه حمایتی از کودکان بی پدر

مشاهده صفحه روایت ایرانیان از آمریکا
یه برنامه‌ی حمایتی در آیوا وجود داره به نام WIC. مادران باردار، شیرده یا دارای فرزند زیر ۵ سال که درآمدشون از سطحی پایین‌تر باشه، می‌تونن کمک غذایی (شیر، تخم مرغ، میوه و غیره) و مشاوره رایگان برای تغذیه دریافت کنن. درآمد تعریف شده، حداکثر به میزانِ ۱۸۵ درصدِ درآمدِ خط فقر ایالتی هست (یعنی ۱.۸۵ برابر) که مثلاً برای یه خانواده‌ی ۳ نفره درمیاد ۳۰۵۱ دلار در ماه.

طبق وب‌سایت‌شون و با تعریف خط فقری که وجود داره، در حال حاضر یک کودک از هر ۵ کودک در امریکا زیر خط فقر به دنیا میاد! بطور معمول، در این طرح حرفی از پدر بچه زده نمیشه و تنها توجهات معطوف به مادر هست. یکی از اهداف‌شون تحت پوشش درآوردن و دل‌گرمی دادن به مادرانی هست که بدون ازدواج صاحب فرزند شدند و پدر بچه ولش کرده و رفته به امانِ دولت امریکا!

مطالب مرتبط

برنامه حمایتی از کودکان بی پدر

مشاهده صفحه روایت ایرانیان از آمریکا
یه برنامه‌ی حمایتی در آیوا وجود داره به نام WIC. مادران باردار، شیرده یا دارای فرزند زیر ۵ سال که درآمدشون از سطحی پایین‌تر باشه، می‌تونن کمک غذایی (شیر، تخم مرغ، میوه و غیره) و مشاوره رایگان برای تغذیه دریافت کنن. درآمد تعریف شده، حداکثر به میزانِ ۱۸۵ درصدِ درآمدِ خط فقر ایالتی هست (یعنی ۱.۸۵ برابر) که مثلاً برای یه خانواده‌ی ۳ نفره درمیاد ۳۰۵۱ دلار در ماه.

طبق وب‌سایت‌شون و با تعریف خط فقری که وجود داره، در حال حاضر یک کودک از هر ۵ کودک در امریکا زیر خط فقر به دنیا میاد! بطور معمول، در این طرح حرفی از پدر بچه زده نمیشه و تنها توجهات معطوف به مادر هست. یکی از اهداف‌شون تحت پوشش درآوردن و دل‌گرمی دادن به مادرانی هست که بدون ازدواج صاحب فرزند شدند و پدر بچه ولش کرده و رفته به امانِ دولت امریکا!

مطالب مرتبطآخرین مطالب