تاریخ ناگفته آمریکا | فصل اول – قسمت دهم
۱۳۹۷-۰۲-۰۶
دورنمای انرژی در عصر ترامپ
۱۳۹۷-۰۲-۰۹

آیا آمریکا تابه حال از کشتارهای جمعی در کشورهای دیگر حمایت کرده است؟!


 
 
 
ویدیوهای تحلیلی
طبق ادعای سناتور برنی سندرز، هنری کیسینگر "یکی از ویرانگرترین وزاری کشور تاریخ معاصر امریکاست." از مهم ترین اقدامات کیسینگر می توان به صدور فرمان بمباران کامبوج در دهه ی 1970 اشاره کرد. صدور این فرمان به ایجاد ناثباتی در وضع کشور و اقدام رژیم خمرهای سرخ پائول پات به نسل کشی و کشتارجمعی بی رحمانه ای منجر شد....
 

مطالب مرتبط :

سایر مطالب :

مطالعه
  بازارِ کارِ ایالاتِ‌ متحده ی آمریکا داغِ داغ است. بیکاری به 3.8 درصد رسیده است که از دهه ی...
مطالعه
فاصله ی امید به زندگی در آمریکا و دیگر کشورهای پردرآمد هر لحظه بیشتر و بیشتر می شود. طبقِ جدیدترین ...
مطالعه
مردمِ آمریکا به اندازه ی گذشته شاد نیستند. مردمِ ایالاتِ متحده از همان بدوِ تأسیسِ این کشور، شادی را حقِ...
مطالعه
کمی پایینتر، خیابانِ Constitution Avenue قرار دارد که مقرِ ساختمانِ بانکِ مرکزی واقع در پایتختِ کشور است و نمی توان...
مطالعه