تونل خرس و قانون عجیب اخیر در امریکا
۱۳۹۷-۰۲-۲۶
فرشته‌ی سیاه
۱۳۹۷-۰۲-۲۶

آدرس پستی در آمریکا

منبع : کانال تلگرامی بومرنگ
آدرس دهی در آمریکا خیلی آسون انجام میشه: شماره پلاک، خیابان و نام محله/شهر.

به عبارتی هر آدرس فقط با همین سه مورد قابل دسترسی است و در یه آدرس نام چند خیابان و کوچه و بن بست، یا کلماتی مثلِ نرسیده به فلان جا، بعد از فلان تقاطع و غیره وجود نداره.

فرمولِ آدرس گذاری :- هر منطقه یک  کد پستی ۵ رقمی داره.
- به ازای یک کد پستی دو خیابانِ هم نام وجود نداره.
⁣همین دو مورد ساده کمک می کنه که خیلی سریع جای دقیق آدرس رو پیدا کنید.

مثلاً برای یافتن پلاک ۳۲۷ خیابان Bell شمالی در شیکاگو، کافیه یکی از دو عبارت زیر رو جستجو کنید:⁣327 N Bell Chicago
⁣327 N Bell 60612

مطالب مرتبطسایر مطالب

مطالعه
مطالعه
مطالعه
مطالعه
مطالعه
مطالعه
مطالعه
مطالعه
مطالعه
مطالعه
مطالعه
مطالعه
مطالعه
مطالعه
مطالعه
مطالعه
مطالعه
مطالعه
مطالعه
مطالعه