مراسم سیتیزن شیپ در آمریکا
۱۳۹۷-۰۱-۲۶
چگونه سوشیالیست های جنوبی تاریخ جنگی داخلی را بازنویسی کردند؟
۱۳۹۷-۰۱-۲۸

معافیت مالیاتی چگونه به ثروتمندان کمک می کند؟!


 
 
 
ویدیوهای تحلیلی
امریکا با نابرابری در درامد شهروندان به عنوان یک مشکل دست و پنجه نرم می کندافراد نظرات مختلفی در مورد علت پیدایش این مشکل دارند. دستمزد مدیران ارشد اجرایی بدون استثناء هرساله افزایش می یابد. امریکا از سال 2000 تا به حال 5 میلیون شغل تولیدی را از دست داده است. . . .
 

مطالب مرتبط :

سایر مطالب :

مطالعه
  بازارِ کارِ ایالاتِ‌ متحده ی آمریکا داغِ داغ است. بیکاری به 3.8 درصد رسیده است که از دهه ی...
مطالعه
فاصله ی امید به زندگی در آمریکا و دیگر کشورهای پردرآمد هر لحظه بیشتر و بیشتر می شود. طبقِ جدیدترین ...
مطالعه
مردمِ آمریکا به اندازه ی گذشته شاد نیستند. مردمِ ایالاتِ متحده از همان بدوِ تأسیسِ این کشور، شادی را حقِ...
مطالعه
کمی پایینتر، خیابانِ Constitution Avenue قرار دارد که مقرِ ساختمانِ بانکِ مرکزی واقع در پایتختِ کشور است و نمی توان...
مطالعه