چگونه سیاست دو حزبی آمریکا را نقض کنیم؟
۲۶ فروردین ۱۳۹۷
آیا می توان کالیفرنیا را از ایالات متحده جدا کرد؟
۲۶ فروردین ۱۳۹۷
 

آیا پلیس آمریکا بیش از حد نظامی شده است؟

ویدیوهای تحلیلی
 
 

 

 

در سالروز تیراندازی نیروهای پلیس به مایکل براون، فرمانی برای افسران پلیس فرگوسن میزوری صادر شد که طبق آن باید هاموی (نوعی خودروی نظامی با قابلیت بالا) در اختیار خود را به پنتاگون پس می دادند. این اقدام در دنباله ی اعتراضات به نظامی شدن بیش از اندازه ی جو پلیس شهری امریکا صورت گرفت. اما به چه دلیل پلیس امریکا به جای رفتار کردن به عنوان یک آژانس قانونی همانند نیروهای اشغالگر نظامی رفتار می کند؟

 

 
 
آخرین ویدئوها: