چگونه سیاست دو حزبی آمریکا را نقض کنیم؟
۱۳۹۷-۰۱-۲۶
آیا می توان کالیفرنیا را از ایالات متحده جدا کرد؟
۱۳۹۷-۰۱-۲۶

آیا پلیس آمریکا بیش از حد نظامی شده است؟!


 
 
 
ویدیوهای تحلیلی
در سالروز تیراندازی نیروهای پلیس به مایکل براون، فرمانی برای افسران پلیس فرگوسن میزوری صادر شد که طبق آن باید هاموی (نوعی خودروی نظامی با قابلیت بالا) در اختیار خود را به پنتاگون پس می دادند. این اقدام در دنباله ی اعتراضات به نظامی شدن بیش از اندازه ی جو پلیس شهری امریکا صورت گرفت. اما به چه دلیل پلیس امریکا به جای رفتار کردن به عنوان یک آژانس قانونی همانند نیروهای اشغالگر نظامی رفتار می کند؟
 

مطالب مرتبط :

سایر مطالب :

مطالعه
  بازارِ کارِ ایالاتِ‌ متحده ی آمریکا داغِ داغ است. بیکاری به 3.8 درصد رسیده است که از دهه ی...
مطالعه
فاصله ی امید به زندگی در آمریکا و دیگر کشورهای پردرآمد هر لحظه بیشتر و بیشتر می شود. طبقِ جدیدترین ...
مطالعه
مردمِ آمریکا به اندازه ی گذشته شاد نیستند. مردمِ ایالاتِ متحده از همان بدوِ تأسیسِ این کشور، شادی را حقِ...
مطالعه
کمی پایینتر، خیابانِ Constitution Avenue قرار دارد که مقرِ ساختمانِ بانکِ مرکزی واقع در پایتختِ کشور است و نمی توان...
مطالعه