آیا پلیس آمریکا بیش از حد نظامی شده است؟
۲۶ فروردین ۱۳۹۷
مراسم سیتیزن شیپ در آمریکا
۲۶ فروردین ۱۳۹۷
 

آیا می توان کالیفرنیا را از ایالات متحده جدا کرد؟

ویدئوهای آمریکاشناسی
 
 

 

 

سالهاست که کالیفرنیا ایالتی قوی و مستقل است و پس از موفقیت دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری فعالیت ها برای استقلال این ایالت از امریکا یا "کالگزیت" (Calexit) از سر گرفته شده است اما آیا استقلال کالیفرنیا به عنوان یک کشور جدید امکان پذیر است ؟


 

آخرین ویدئوها: