مستند تاریخ ناگفته آمریکا | فصل اول – قسمت پنجم
۱۹ اسفند ۱۳۹۶
پس از تعطیلی گوانتانامو زندانیان آمریکا به کجا منتقل شدند؟
۱۹ اسفند ۱۳۹۶
 

چگونگی تعیین قاضی دیوان عالی ایالات متحده آمریکا

ویدئوهای آمریکاشناسی
 
 

 

 

در سیزدهم فوریه ی سال 2016قاضی آنتونین اسکالیا، یکی از نه عضو اصلی دیوان عالی امریکا در سن 79 سالگی از دنیا رفت.اسکالیا یکی از محافظه کارترین قضات تاریخ معاصر امریکا به شمار می رفتو به همین دلیل بسیاری از جمهوری خواهان نگران آن بودند کهباراک اوباما یک قاضی جدید با گرایشات جناح چپ را به عنوان جایگزین وی معرفی کند.
برخی از افراد دست اندرکار پیشنهاد کردند که انتخاب قاضی تابعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 2016 به تاخیر بیفتداما اوباما سوگند خورد که طبق قانون اساسی عمل کندو بر اساس وظیفه در زمان مسئولیت خود قاضی بعدی راانتخاب نماید.
اما روند انتخاب قاضی جدید دیوان عالی دقیقا به چه شکل است؟


 

آخرین ویدئوها: