preloder
نظم در آمریکا
۲۰ اسفند ۱۳۹۶
روزشمار تاریخ ایالات متحده آمریکا
۲۳ اسفند ۱۳۹۶

پنج نکته در مورد نظام حکومتی در آمریکا

مشاهده صفحه روایت ایرانیان از آمریکا
1. رئیس جمهور در امریکا یک معاون دارد که به آن Vice President می‌گویند، اطلاق لفظ "معاون اول"  به این مقام صحیح نیست و همان عبارت "معاون رئیس جمهور امریکا" کفایت می‌کند.

2. شاخه‌ی قانون‌گذاری حکومت امریکا (یا همان قوه مقننه) با نام کنگره‌ی ایالات متحده امریکا شناخته می‌شود که شامل دو مجلس است: نمایندگان و سنا.

3. از منظر توزیع وزنی نمایندگان منتخب، مجلس نمایندگان امریکا چیزی شبیه مجلس شورای اسلامی در ایران است؛ یعنی هر ایالتی (تقریبا) به نسبت جمعیتش، در مجلس نمایندگان عضو دارد. مثلا کالیفرنیا با نزدیک به ۴۰ میلیون جمعیت بیشترین تعداد نماینده را در مجلس نمایندگان به خود اختصاص داده است (۵۳ نماینده)، و چند ایالت با جمعیتی کمتر از یک میلیون نفر، فقط ۱ نماینده در مجلس نمایندگان امریکا دارند. کل تعداد اعضای مجلس نمایندگان ۴۳۵ نفر است. سخنگوی مجلس نمایندگان (آنچیزی که ما به اشتباه در کشورمان رئیس قوه مقننه مینامیم) از طرف حزبی که اکثریت کرسی ها را بدست آورده تعیین میشود.

4. سنای امریکا دارای توزیع وزنی یکسان بین ایالت های امریکاست به این معنی که هر ایالت دو سناتور در سنای امریکا دارد. یعنی تفاوتی بین تعداد سناتورهای منتخب ایالتی با بیش از ۳۰ میلیون جمعیت و ایالتی با حدود یک میلیون جمعیت نیست! با توجه به اینکه امریکا دارای ۵۰ ایالت است در مجموع ۱۰۰ سناتور داریم. هرچند معاون رئیس جمهور، رئیس سنا به حساب می آید (بدون داشتن حق رای) اما عملا جلسات مجلس سنا را او نمی‌گرداند مگر در موارد بسیار نادر که حضور او تاثیر گذار باشد. مثلا اگر رای گیری طرحی ۵۰-۵۰ شود، نظر او تعیین کننده خواهد بود یا مثلا در هنگام سخنرانی سالیانه رئیس جمهور در کنگره، او در کنار سخنگوی مجلس نمانیدگان، پشت سر رئیس جمهور مینشیند. در حالت عادی، سنا را رئیس موقت president pro tempore  اداره می‌کند که از طرف حزبی که اکثریت کرسی‌ها را به دست آورده، تعیین می‌شود.

5. معاون رئیس جمهور هرچند نقش مهمی در ظاهر بازی نمی‌کند اما دارای نقش حیاتی در مواقع حساس است، به همین خاطر با رای مردم انتخاب می‌شود (منظور همان سیستم مجمع گزینندگان یا آرای الکترال در امریکاست)؛ یعنی عملا مردم در انتخابات ریاست جمهوری امریکا، هم برای پست ریاست جمهوری و هم برای پست معاونت ریاست جمهوری رای می‌دهند. اگر رئیس جمهور به هر دلیلی (مرگ، ناتوانی جسمی و روانی، استعفا، و یا استیضاح)، از مقام خود کنار برود یا کنار گذاشته شود، نفر بعدی که خودبخود وظایف ریاست جمهوری را تا زمان انتخابات بعدی در اختیار می‌گیرد، معاون رئیس جمهور است. تاریخ امریکا ۱۴ بار این مسئله را تجربه کرده است!

6. معاون رئیس جمهور همچنین از شانس بسیار خوبی برخودار است تا به عنوان رئیس جمهور بعدی انتخاب شود و تاریخ امریکا بارها شاهد این موضوع بوده است، که آخرین آن انتخاب جورج بوش (پدر) به عنوان رئیس جمهور در سال ۱۹۸۹ دقیقا بعد از هشت سال قرار گرفتن در سمت معاونت رئیس جمهوری در دوران رونالد ریگان (۱۹۸۱-۸۹) است. یا شکست نزدیک و جتجال برانگیز ال-گور از جورج بوش (پسر) در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۰ پس از ۸ سال خدمت به عنوان معاون رئیس جمهور (۲۰۰۱-۱۹۹۳) در دوره بیل کلینتون.

7. معاون رئیس جمهور دارای نقش های رسمی و غیر رسمی دیگری نیز هست که انتخاب او را در سیستم حکومی امریکا توسط مردم امری اجتناب ناپذیر می‌کند. در مورد جو بایدن (معاون رئیس جمهور اوباما) مطالب زیادی منتشر شده است مبنی بر اینکه لابی طرفدار مذاکره ایران-امریکا و توافق هسته‌ای اخیر از طریق او توانسته است بر نظرات رئیس جمهور تاثیر قابل توجهی بگذارد و عملا نقش پشت پرده‌ی این اتفاقات در چند سال اخیر را او بر عهده داشته است.

مطالب مرتبط

پنج نکته در مورد نظام حکومتی در آمریکا

مشاهده صفحه روایت ایرانیان از آمریکا
1. رئیس جمهور در امریکا یک معاون دارد که به آن Vice President می‌گویند، اطلاق لفظ "معاون اول"  به این مقام صحیح نیست و همان عبارت "معاون رئیس جمهور امریکا" کفایت می‌کند.

2. شاخه‌ی قانون‌گذاری حکومت امریکا (یا همان قوه مقننه) با نام کنگره‌ی ایالات متحده امریکا شناخته می‌شود که شامل دو مجلس است: نمایندگان و سنا.

3. از منظر توزیع وزنی نمایندگان منتخب، مجلس نمایندگان امریکا چیزی شبیه مجلس شورای اسلامی در ایران است؛ یعنی هر ایالتی (تقریبا) به نسبت جمعیتش، در مجلس نمایندگان عضو دارد. مثلا کالیفرنیا با نزدیک به ۴۰ میلیون جمعیت بیشترین تعداد نماینده را در مجلس نمایندگان به خود اختصاص داده است (۵۳ نماینده)، و چند ایالت با جمعیتی کمتر از یک میلیون نفر، فقط ۱ نماینده در مجلس نمایندگان امریکا دارند. کل تعداد اعضای مجلس نمایندگان ۴۳۵ نفر است. سخنگوی مجلس نمایندگان (آنچیزی که ما به اشتباه در کشورمان رئیس قوه مقننه مینامیم) از طرف حزبی که اکثریت کرسی ها را بدست آورده تعیین میشود.

4. سنای امریکا دارای توزیع وزنی یکسان بین ایالت های امریکاست به این معنی که هر ایالت دو سناتور در سنای امریکا دارد. یعنی تفاوتی بین تعداد سناتورهای منتخب ایالتی با بیش از ۳۰ میلیون جمعیت و ایالتی با حدود یک میلیون جمعیت نیست! با توجه به اینکه امریکا دارای ۵۰ ایالت است در مجموع ۱۰۰ سناتور داریم. هرچند معاون رئیس جمهور، رئیس سنا به حساب می آید (بدون داشتن حق رای) اما عملا جلسات مجلس سنا را او نمی‌گرداند مگر در موارد بسیار نادر که حضور او تاثیر گذار باشد. مثلا اگر رای گیری طرحی ۵۰-۵۰ شود، نظر او تعیین کننده خواهد بود یا مثلا در هنگام سخنرانی سالیانه رئیس جمهور در کنگره، او در کنار سخنگوی مجلس نمانیدگان، پشت سر رئیس جمهور مینشیند. در حالت عادی، سنا را رئیس موقت president pro tempore  اداره می‌کند که از طرف حزبی که اکثریت کرسی‌ها را به دست آورده، تعیین می‌شود.

5. معاون رئیس جمهور هرچند نقش مهمی در ظاهر بازی نمی‌کند اما دارای نقش حیاتی در مواقع حساس است، به همین خاطر با رای مردم انتخاب می‌شود (منظور همان سیستم مجمع گزینندگان یا آرای الکترال در امریکاست)؛ یعنی عملا مردم در انتخابات ریاست جمهوری امریکا، هم برای پست ریاست جمهوری و هم برای پست معاونت ریاست جمهوری رای می‌دهند. اگر رئیس جمهور به هر دلیلی (مرگ، ناتوانی جسمی و روانی، استعفا، و یا استیضاح)، از مقام خود کنار برود یا کنار گذاشته شود، نفر بعدی که خودبخود وظایف ریاست جمهوری را تا زمان انتخابات بعدی در اختیار می‌گیرد، معاون رئیس جمهور است. تاریخ امریکا ۱۴ بار این مسئله را تجربه کرده است!

6. معاون رئیس جمهور همچنین از شانس بسیار خوبی برخودار است تا به عنوان رئیس جمهور بعدی انتخاب شود و تاریخ امریکا بارها شاهد این موضوع بوده است، که آخرین آن انتخاب جورج بوش (پدر) به عنوان رئیس جمهور در سال ۱۹۸۹ دقیقا بعد از هشت سال قرار گرفتن در سمت معاونت رئیس جمهوری در دوران رونالد ریگان (۱۹۸۱-۸۹) است. یا شکست نزدیک و جتجال برانگیز ال-گور از جورج بوش (پسر) در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۰ پس از ۸ سال خدمت به عنوان معاون رئیس جمهور (۲۰۰۱-۱۹۹۳) در دوره بیل کلینتون.

7. معاون رئیس جمهور دارای نقش های رسمی و غیر رسمی دیگری نیز هست که انتخاب او را در سیستم حکومی امریکا توسط مردم امری اجتناب ناپذیر می‌کند. در مورد جو بایدن (معاون رئیس جمهور اوباما) مطالب زیادی منتشر شده است مبنی بر اینکه لابی طرفدار مذاکره ایران-امریکا و توافق هسته‌ای اخیر از طریق او توانسته است بر نظرات رئیس جمهور تاثیر قابل توجهی بگذارد و عملا نقش پشت پرده‌ی این اتفاقات در چند سال اخیر را او بر عهده داشته است.

مطالب مرتبطآخرین مطالب