فنتانیل چگونه بحران اپیدمی اعتیاد در آمریکا را وخیم تر می کند؟
۷ اسفند ۱۳۹۶
افشای روش های تغییر رژیم در ایران
۷ اسفند ۱۳۹۶
 

ورود قانونی به آمریکا تا چه حد دشوار است؟

ویدئوهای آمریکاشناسی
 
 

 

 

در سال 2014 ایالات متحده حدود ده میلیون ویزا برای افرادی که متقاضی ورود به این کشور بودند صادر کرد. ایالت متحده جمعیت بسیار زیادی از مهاجرین را در خود جای داده است و همچنین یکی از پربازدید ترین مناطق کره ی زمین است.
حجم بسیار بالای درخواست برای ورود به این کشور نشان دهنده ی قوانین مهاجرت بسیار پیچیده ی آن است و برای بسیاری از افراد ورود به امریکا تقریبا غیرممکن است. اما ورود قانونی به امریکا دقیقا چه دشواری هایی دارد و برای ورود به این کشور باید چه مراحلی را طی کرد؟

اگر شما ملیتی غیر از امریکایی داشته باشید، نیاز به اخذ ویزا دارید. ویزا سندی است قانونی که مدت زمان و مراتب حضور شما در کشور مقصد در آن ذکر شده و توسط دولت صادر می شود.
اگرچه قوانین مهاجرت در حال حاضر سختگیرانه به نظر می رسد، اما این قوانین هرگز به سفت و سختی گذشته نیست. قوانین مهاجرت در ابتدا بسیارسختگیرانه بودند و نقطه ی آغاز آن لایحه ی تبعید و اخراج چینی ها در سال 1882 بود. پس از آن قوانینی به تصویب رسید که بر اساس آنها ورود افراد با بیماری روانی، افراد همجنس گرا و همچنین افراد بی سواد به خاک امریکا ممنوع بود.

از سال 1912 محدودیت های قومیتی خاصی به اجرا درآمد که سالانه از مهاجرت بیش از سه درصد از تمامی اقوام موجود در جهان به امریکا جلوگیری می کرد. خوشبختانه لایحه ی ملیت و مهاجرت که در سال 1965 به تصویب رسید، این محدودیت را کنار زد و مبنای ورود مهاجران و مسافران به خاک امریکا را بر اساس توانایی ها و روابط خانوادگی آنها در این کشور قرار داد. امروزه سهمیه ی بیشتری برای مهاجران در نظر گرفته شده، هرچند مراتب مهاجرت به نسبت پیچیده تر شده است....


 

آخرین ویدئوها: