preloder
گزیده ای از وقایع سال ۲۰۱۷ در ۷ دقیقه
۴ دی ۱۳۹۶
بازگشت به ایران (قسمت چهارم _ تابستان جهنمی)
۶ دی ۱۳۹۶

یک مدرسه، چندین و چند فرهنگ

مشاهده صفحه روایت ایرانیان از آمریکا
در کوریدور  ورودی مدرسه‌ی دخترم، دبستان فاکس‌هیل، تابلویی نصب شده است که نقشه‌ی بزرگی از کره‌ی زمین روی آن قرار دارد. برای بچه‌هایی که از کشورهای دیگر به آمریکا آمده اند، آدمک‌هایی در اطراف نقشه گذاشته اند (آدمک‌هایی که هر دانش آموزش خودش با چوب بستنی درست کرده است). این آدمک‌ها با نخ کاموا به کشور مادری دانش آموزان وصل شده است.

بالای و پایین تابلو نوشته شده است:
One School Many Cultures
(یک مدرسه، چندین و چند فرهنگ)

پس‌زمینه‌ی حروف کلمه One (یک) پرچم آمریکاست و پس‌زمینه‌ی حروف بقیه‌ی کلمات، پرچم برخی از کشورهای مادری دانش‌آموزان است.

مطالب مرتبط

یک مدرسه، چندین و چند فرهنگ

مشاهده صفحه روایت ایرانیان از آمریکا
در کوریدور  ورودی مدرسه‌ی دخترم، دبستان فاکس‌هیل، تابلویی نصب شده است که نقشه‌ی بزرگی از کره‌ی زمین روی آن قرار دارد. برای بچه‌هایی که از کشورهای دیگر به آمریکا آمده اند، آدمک‌هایی در اطراف نقشه گذاشته اند (آدمک‌هایی که هر دانش آموزش خودش با چوب بستنی درست کرده است). این آدمک‌ها با نخ کاموا به کشور مادری دانش آموزان وصل شده است.

بالای و پایین تابلو نوشته شده است:
One School Many Cultures
(یک مدرسه، چندین و چند فرهنگ)

پس‌زمینه‌ی حروف کلمه One (یک) پرچم آمریکاست و پس‌زمینه‌ی حروف بقیه‌ی کلمات، پرچم برخی از کشورهای مادری دانش‌آموزان است.

مطالب مرتبطآخرین مطالب