جریمه ی رانندگی در ماساچوست
۱۰ آبان ۱۳۹۶
عریانی در رختکن !
۱۰ آبان ۱۳۹۶
داشتم میرفتم سوپرمارکت که یک دفعه این ماشین عدل اومد جلوی من! اما تا بیام تلفونم رو از کیفم بکشم بیرون، ماشینه توی پارکینگ بزرگ سوپرمارکت ناپدید شد. در راه برگشت از خرید، مدتی طول کشید تا تونستم بالاخره پیداش کنم. داشتم سعی می‌کردم یک عکس خوب بگیرم که صدای کسی از پشت سرم اومد:

- این رو دوست داری؟ خودم درستش کرده ام!

برگشتم و آدم شاد میانسالی رو دیدم. نتونستم جلوی پوزخندم رو بگیرم . گفتم:

- خیلی خنده داره! میتونم ازش یه عکس بگیرم؟

به جای جواب دادن، موبالیم رو از دستم قاپید و خودش برای من عکس گرفت. سعی کردم بهش اطمینان بدم که وقتی خواستم این عکس رو با دوست‌هام به اشتراک بذارم، شماره‌ی پلاک ماشینش رو محو می‌کنم، ولی شانه‌ای بالا انداخت و گفت:

- نگران نباش عزیزکم. هر کاری دوست داری بکن.

من هم کردم

مطالب مرتبط

داشتم میرفتم سوپرمارکت که یک دفعه این ماشین عدل اومد جلوی من! اما تا بیام تلفونم رو از کیفم بکشم بیرون، ماشینه توی پارکینگ بزرگ سوپرمارکت ناپدید شد. در راه برگشت از خرید، مدتی طول کشید تا تونستم بالاخره پیداش کنم. داشتم سعی می‌کردم یک عکس خوب بگیرم که صدای کسی از پشت سرم اومد:

- این رو دوست داری؟ خودم درستش کرده ام!

برگشتم و آدم شاد میانسالی رو دیدم. نتونستم جلوی پوزخندم رو بگیرم . گفتم:

- خیلی خنده داره! میتونم ازش یه عکس بگیرم؟

به جای جواب دادن، موبالیم رو از دستم قاپید و خودش برای من عکس گرفت. سعی کردم بهش اطمینان بدم که وقتی خواستم این عکس رو با دوست‌هام به اشتراک بذارم، شماره‌ی پلاک ماشینش رو محو می‌کنم، ولی شانه‌ای بالا انداخت و گفت:

- نگران نباش عزیزکم. هر کاری دوست داری بکن.

من هم کردم

مطالب مرتبطآخرین مطالب