در کژحوزه-بندی دستِ چه کسانی عملاً در کار است؟
2 اکتبر 2017
کژحوزه-بندی در غلبه ی جمهوریخواهان بر مجلسِ نمایندگان چه تاثیری داشته است؟
2 اکتبر 2017

جریمندرینگ چیست؟ ۱۲ نکته که لازم است راجع به آن بدانید

اصطلاحِ gerrymandering (جریمندرینگ) یا همان کژحوزه-بندی از کجا آمده است؟

این واژه از اسمِ البریج گری (Elbridge Gerry)، فرماندارِ ماساچوست در اوایلِ قرنِ 19 گرفته شده است. پس از آنکه گری در سالِ 1810 به فرمانداری رسید، حزبِ دموکرات-جمهوریخواهِ او با شیوه ای عجیب و نامعمول دست به بازطراحیِ حوزه های انتخاباتیِ مجلسِ سنا زد. هدف این بود که حزبِ فدرالیست، که رقیبِ آنها محسوب می شد، تا حدِ امکان تضعیف گردد.
نقشه ی جدید دستمایه ی طنزِ بسیاری از مطبوعات قرار گرفت که نمونه ی آن را در تصویرِ زیر می بینید. شکلِ عجیبِ یکی از حوزه های تعیین شده شبیهِ سمندر (salamander) بود و از ترکیبِ «سمندر» و نامِ این فرماندار، اصطلاحِ جریمندر پدید آمد، که در فارسی به کژحوزه-بندی ترجمه می شود.

Boston Centinel, 1812
آنطور که کریستوفر کلین (Christopher Klein) در روزنامه ی Boston Globe می نویسد، هرچند گری نقشه ی جدید را به تصویب رسانده بود، اما در حقیقت خود کمتر نقشی در طراحیِ آن داشت. با این حال مطبوعات و حزبِ مخالف، یعنی فدرالیست، نوکِ پیکانِ حملاتِ خود را به سوی او نشانه رفتند، و این هیاهو سبب شد او در انتخاباتِ دورِ بعد (اوایلِ 1812) رأی نیاورد. «کژحوزه-بندی» آن سال جواب داد و با اینکه حزبِ فدرالیست توانست عمارتِ فرمانداریِ ماساچوست را از آنِ خود کند، اما از ورودِ مجدد به سنای آن ایالت بازماند. با این حال درست در سالِ بعد، فدرالیستها آن چنان پیروزیِ بزرگی در انتخابات از آنِ خود کردند که توانستند با رأیِ قاطع (حتی در همان حوزه ی سمندرشکل) به سنا راه یابند. رسانه های حامی، نتوانستند خوشحالیِ خود را از بی اثر کردنِ کژ-حوزه بندی پنهان کنند، که نمونه اش را در تصویرِ زیر می بینید:

Columbian Centinel, April 1813. Via rarenewspapers.com
زندگیِ البریج گری البته به کژحوزه-بندی خلاصه نمی شود. او به شکل گیریِ مقاومتی علیهِ بریتانیا پیش از جنگهای استقلالِ آمریکا کمک کرد، و بیانیه ی استقلال را امضا نمود. اما از آنجا که حامیِ سرسختِ آزادی های مدنی بود، از امضای قانونِ اساسی سرباز زد، زیرا لایحه ی حقوقِ شهروندی (Bill of Rights) در آغاز بخشی از آن نبود. پس از آنکه گری از راهیابیِ مجدد به فرمانداری بازماند، به دنبالِ سمتی در دولتِ فدرال رفت زیرا به پولش نیاز داشت. تلاشِ او در سالِ 1812 نتیجه داد و وی به عنوانِ متحدِ انتخاباتیِ جیمز مدیسون قرار شد در صورتِ پیروزیِ مدیسون در ریاست جمهوری، معاونِ او گردد. مدیسون پیروز شد، و گری دو سال بعد در اثرِ بیماری در دفترِ کارِ خود درگذشت. اما نامِ گری از آن به بعد خواه نا خواه با کژحوزه-بندی گره خورده است. حتی نامِ او یعنی گری، خیلی وقتها به اشتباه جری تلفظ می شود که این به واسطه ی تلفظِ واژه ی جریمندرینگ است. (در زبانِ انگلیسی حرفِ اولِ کلمه ی Gerry صدای «گ» دارد، اما همین حرف، وقتی در واژه ی ترکیبیِ gerrymandering می آید صدای «ج» می گیرد.)