آیا دولت ژنرال ها می تواند از پس دونالد ترامپ بی تجربه اختلاف افکن و باندش بر آید؟
۱۳۹۶-۰۶-۱۵
۵۷ تصویر فراموش نشدنی از تاریخ آمریکا-بخش دوم
۱۳۹۶-۰۶-۲۱

57 تصویر فراموش نشدنی از تاریخ آمریکا-بخش اول

مطالب مرتبط :