پروازهای داخلی آمریکا
۱۳۹۶-۰۶-۲۵
چند تفاوت در برنامه ریزی زمان امتحانات و تعطیلات بین ترم دانشگاه با ایران
۱۳۹۶-۰۶-۲۵

دستشویی های ایستاده دانشگاه در آمریکا برای افراد با قدهای مختلف!

روایتی از سید محمد حسینی
در آمریکا، در عصر لوله کشی مردم بعد از قضای حاجت خودشان را با آب نمی شورند! اصلا شلنگ یا شیر آب در توالت ها وجود ندارد.

مطالب مرتبطسایر مطالب

مطالعه
مطالعه
مطالعه
مطالعه
مطالعه
مطالعه
مطالعه
مطالعه
مطالعه
مطالعه
مطالعه
مطالعه
مطالعه
مطالعه
مطالعه
مطالعه
مطالعه
مطالعه
مطالعه
مطالعه