TupacShakur#
16 آگوست 2017
EricGarner#
16 آگوست 2017
 
 

BoycotNFL#

بی احترامی یا اعتراض صلح آمیز؟

این هشتگ در واکنش به حرکت برندن مارشال (Brandon Marshall) بوجود آمد. مارشال ورزشکاری ست که همانند کالین کپرنیک تصمیم گرفت به نشانه ی اعتراض به تبعیض نژادی حاکم در امریکا و طرفداری از جنبش "زندگی سیاهپوستان مهم است"، هنگام پخش سرود ملی این کشور در ابتدای مسابقه برنخیزد. در ادامه برخی کاربران توییتر با استفاده از این هشتگ ( بایکوت کردن NFL یا لیگ ملی فوتبال امریکایی امریکا) حرکت مارشال را بی احترامی تلقی کرده و برخی دیگر نیز با استفاده از همین هشتگ از وی جانبداری کرده اند.