وزارتِ آموزش ۸۵ دانشگاه را که متهم به سهل انگاری درخصوصِ رسیدگی به تجاوزاتِ جنسی هستند تحتِ بازرسی قرار داده است
۱۳۹۶-۰۵-۲۳
KeithScott#
۱۳۹۶-۰۵-۲۵
 
 

blaxit#

خروج سیاهپوستان از امریکا

این هشتگ از ترکیب دو کلمه ی black به معنای سیاه و exit به معنای خروج تشکیل شده است و ریشه ی آن به عنوان طرح خروج بریتانیا از اتحادیه ی اروپا که Brexit نام داشت برمی گردد. Blaxit به خروج سیاهپوستان از امریکا به منظور رهایی از تبعیض نژادی در این کشور اطلاق می شود. البته این طرح در ابتدا صرفا نوعی شوخی بود که رنگین پوستان به عنوان نوعی اعتراض خاموش از آن استفاده می کردند، اما پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری استفاده از این هشتگ به طور جدی تری شدت گرفت.