وزارتِ آموزش در خصوصِ بایدها و نبایدهای کاری به حدِ کافی دانشگاه­ها را راهنمایی کرده است
۱۳۹۶-۰۵-۲۳
blaxit#
۱۳۹۶-۰۵-۲۵

پرونده تجاوز جنسی در محیط های آموزشی و دانشگاه های آمریکا

نوشته شده توسط :لبی نیلسون

وزارتِ آموزش 85 دانشگاه را که متهم به سهل انگاری درخصوصِ رسیدگی به تجاوزاتِ جنسی هستند تحتِ بازرسی قرار داده است

وزارتِ آموزش فهرستی از دانشگاه­ها را که به سببِ نحوه ی برخوردشان با مواردِ تجاوزِ جنسی تحتِ بازرسی قرار گرفته اند منتشر کرده است. این اقدام، برای دولتِ مرکزی که معمولاً روندِ بازرسی­ها را تا زمانِ محرز شدنِ تخلف­ها مخفیانه نگاه می دارد گامِ جدیدی به شمار می رود. فهرستِ بازرسی های جاری را می توانید اینجا مشاهده کنید.

 

به گزارشِ هافینگتون پست، 32 دانشگاهِ دیگر هم به سببِ سایرِ مسائلِ مرتبط با قانونِ و خشونت­های جنسی تحتِ بازرسی و پیگیری قرار گرفته اند که البته مشکلِ آنها مشخصاً سهل انگاری درخصوصِ تجاوزِ جنسی نبوده است. از این میان، 25 موردِ آن مربوط به تلافی­گریِ دانشگاه­­ها علیهِ دانشجویان یا استادانی بوده که تجاوزِ جنسی را گزارش داده اند، 4 مورد آن مربوط به عدمِ تعیینِ مسئولِ هماهنگی برای قانونِ Title IX بوده، و 32 مورد هم مربوط به اقتباس و انتشارِ نحوه ی رسیدگیِ قانونِ Title IX به شکایات بوده است. بدیهی است که دانشگاه­ها می توانند همزمان تحتِ چند بازرسی قرار گیرند.