شیکاگو سان تایم
19 آگوست 2017
وال استریت ژورنال
19 آگوست 2017

نیویورک پست

تحلیل محتوای صفحه نخست این شماره

نیویورک پست در تاریخ 17 آگوست 2017 تیتر قرمز رنگی را در صدر صفحه ی نخست خود منتشر نمود. این تیتر که ادامه ی آن در صفحه ی 4 و 5 این روزنامه آمده، به دستور ده بلزیو (De Blasio) شهردار نیویورک مبنی بر بازنگری سمبل ها و نمادهای نفرت و ستیز در شهر نیویورک ...
 

تاریخ : 15 آگوست 2017

new york post
 
 

آرشیو روزنامه نیویورک پست