شیکاگو سان تایم
۲۸ مرداد ۱۳۹۶
وال استریت ژورنال
۲۸ مرداد ۱۳۹۶

نیویورک پست

تحلیل محتوای صفحه نخست این شماره

نیویورک پست در تاریخ 17 آگوست 2017 تیتر قرمز رنگی را در صدر صفحه ی نخست خود منتشر نمود. این تیتر که ادامه ی آن در صفحه ی 4 و 5 این روزنامه آمده، به دستور ده بلزیو (De Blasio) شهردار نیویورک مبنی بر بازنگری سمبل ها و نمادهای نفرت و ستیز در شهر نیویورک ...
 

تاریخ : 15 آگوست 2017

new york post
 
 

آرشیو روزنامه نیویورک پست