شیکاگو سان تایم
۱۳۹۶-۰۵-۲۸
وال استریت ژورنال
۱۳۹۶-۰۵-۲۸

نیویورک پست

تحلیل محتوای صفحه نخست این شماره

نیویورک پست در تاریخ 17 آگوست 2017 تیتر قرمز رنگی را در صدر صفحه ی نخست خود منتشر نمود. این تیتر که ادامه ی آن در صفحه ی 4 و 5 این روزنامه آمده، به دستور ده بلزیو (De Blasio) شهردار نیویورک مبنی بر بازنگری سمبل ها و نمادهای نفرت و ستیز در شهر نیویورک ...
 

تاریخ : 15 آگوست 2017

new york post
 
 

آرشیو روزنامه نیویورک پست