ترامپ: بله، درست مثل CNN!
۱۳۹۶-۰۵-۲۶
تخریب امکانات شهری و آتش زدن درختان توسط مخالفان ترامپ
۱۳۹۶-۰۵-۲۶
 

فریاد اعتراضی مخالفان ترامپ در نیویورک

ویدئوهای خبری
 
 

 

 
 
 
آخرین ویدئوها: