انتخابات در آمریکا
8 آگوست 2017
جایی برای پنهان شدن نیست
8 آگوست 2017

عنوان کتاب : فراموشی: مجموعه بیست و نه داستان بسیار کوتاه از نویسندگان معاصر آمریکا

مترجم: آرتوش بوداقیان


بررسی اجمالی:

مجموعه داستان‌‌های این مجموعه از نوع داستان‌‌های بسیار کوتاه یا Flash Fiction است.
در سال‌‌های اخیر در ایالات متحده امریکا، این نوع داستان خود ژانر ادبی مستقلی را تشکیل داده و بسیار مورد توجه خوانندگان و به‌‌خصوص طرفداران داستان‌‌های کوتاه قرار گرفته‌‌ است.
این نوع داستان‌ها در سال‌های اخیر جزو پر فروش‌‌ترین‌‌ها در امریکا بوده‌‌، چون به‌‌سرعت به نیاز خواننده - که تقریبا تمامی ساعات روزش در کار و رفت و آمد از منزل به محل کار می‌‌گذرد - پاسخ می‌‌دهد.
سوژه اکثر داستان‌‌ها، که هر یک برشی است بسیار بسیار کوتاه از روابط، حوادث و زندگی اجتماعی امریکای معاصر، به‌‌راستی حیرت‌‌انگیز و تکان‌‌دهنده‌‌ است.

عنوان کتاب : فراموشی: مجموعه بیست و نه داستان بسیار کوتاه از نویسندگان معاصر آمریکا

مترجم: آرتوش بوداقیان


بررسی اجمالی:

مجموعه داستان‌‌های این مجموعه از نوع داستان‌‌های بسیار کوتاه یا Flash Fiction است.
در سال‌‌های اخیر در ایالات متحده امریکا، این نوع داستان خود ژانر ادبی مستقلی را تشکیل داده و بسیار مورد توجه خوانندگان و به‌‌خصوص طرفداران داستان‌‌های کوتاه قرار گرفته‌‌ است.
این نوع داستان‌ها در سال‌های اخیر جزو پر فروش‌‌ترین‌‌ها در امریکا بوده‌‌، چون به‌‌سرعت به نیاز خواننده - که تقریبا تمامی ساعات روزش در کار و رفت و آمد از منزل به محل کار می‌‌گذرد - پاسخ می‌‌دهد.
سوژه اکثر داستان‌‌ها، که هر یک برشی است بسیار بسیار کوتاه از روابط، حوادث و زندگی اجتماعی امریکای معاصر، به‌‌راستی حیرت‌‌انگیز و تکان‌‌دهنده‌‌ است.

کتب مرتب :