امریکای فوق سری
۱۳۹۶-۰۵-۱۸
برچیدن امپراتوری: آخرین امید امریکا
۱۳۹۶-۰۵-۱۸

عنوان کتاب : طوطی و الیور در آمریکا

نویسنده: پیتر کری

مترجم: ملیحه قدرتی


بررسی اجمالی:

«طوطی و الیور در امریکا» حاصلِ دو دهه زندگی کری در ایالات متحده‌ است.
کری در این اثر به رویدادها و وقایع زندگی «الکسی دو توکویل» از مهم ترین متفکران و اندیشمندان قرن نوزدهم فرانسه و جهان پرداخته است.
کری درباره این رمان می‌گوید: «توکویل دری را گشود و من توانستم به جهان او راه پیدا کنم. من حال را در گذشته نظاره کردم: دست یافتنی و تجسم برانگیز».
کری داستان‌گویی فوق‌العاده است که ما را از همان سطرهای اول میخکوب می‌کند. زبان سلیس و بی‌پیرایه و در عین حال طنز او به غیر از نبوغ به یک عمر نوشتن بازمی‌ گردد.
الیور شخصیت اصلی رمان پیتر کری، برای مطالعه و شناخت نظام جزا به امریکا می‌رود. در این مسیر با ماجراهای بسیاری از عشق و سیاست تا زندان‌ها و مسائل اقتصادی و مالی این سرزمین مواجه می‌شود و طی این سفر است که تجربه‌اش از دموکراسی امریکایی شکل می‌گیرد.
«طوطی و الیور در امریکا»، فضای آشفته و نابسامان سال‌های هشتاد امریکا را به تصویر می‌کشد که حتی اسکناس‌های رایجش چندان قابل اعتماد نیست.
نویسندگان و منتقدان بسیاری این اثر را تحسین کرده‌اند. از جمله پل آستر، نویسنده برجسته امریکایی، درباره‌ این رمان می‌نویسد: «این رمان، فریبنده‌ترین و سرگرم‌کننده‌ترین اثر این خدای قصه‌گو است. نثر وی بسیار روان، قدرتمند و موسیقایی است. کتاب را بگشا و به آواز پیتر کری گوش جان بسپار!».

عنوان کتاب : طوطی و الیور در آمریکا

نویسنده: پیتر کری

مترجم: ملیحه قدرتی


بررسی اجمالی:

«طوطی و الیور در امریکا» حاصلِ دو دهه زندگی کری در ایالات متحده‌ است.
کری در این اثر به رویدادها و وقایع زندگی «الکسی دو توکویل» از مهم ترین متفکران و اندیشمندان قرن نوزدهم فرانسه و جهان پرداخته است.
کری درباره این رمان می‌گوید: «توکویل دری را گشود و من توانستم به جهان او راه پیدا کنم. من حال را در گذشته نظاره کردم: دست یافتنی و تجسم برانگیز».
کری داستان‌گویی فوق‌العاده است که ما را از همان سطرهای اول میخکوب می‌کند. زبان سلیس و بی‌پیرایه و در عین حال طنز او به غیر از نبوغ به یک عمر نوشتن بازمی‌ گردد.
الیور شخصیت اصلی رمان پیتر کری، برای مطالعه و شناخت نظام جزا به امریکا می‌رود. در این مسیر با ماجراهای بسیاری از عشق و سیاست تا زندان‌ها و مسائل اقتصادی و مالی این سرزمین مواجه می‌شود و طی این سفر است که تجربه‌اش از دموکراسی امریکایی شکل می‌گیرد.
«طوطی و الیور در امریکا»، فضای آشفته و نابسامان سال‌های هشتاد امریکا را به تصویر می‌کشد که حتی اسکناس‌های رایجش چندان قابل اعتماد نیست.
نویسندگان و منتقدان بسیاری این اثر را تحسین کرده‌اند. از جمله پل آستر، نویسنده برجسته امریکایی، درباره‌ این رمان می‌نویسد: «این رمان، فریبنده‌ترین و سرگرم‌کننده‌ترین اثر این خدای قصه‌گو است. نثر وی بسیار روان، قدرتمند و موسیقایی است. کتاب را بگشا و به آواز پیتر کری گوش جان بسپار!».

کتب مرتب :