درگیرى پلیس با مخالفان ترامپ در مراسم تحلیف و متفرق کردن آنها با گاز فلفل در واشنگتن؛ نجات یک کودک از وسط درگیری
10 آگوست 2017
۹ فکت در مورد تجاوز جنسی در محیط های آموزشی و دانشگاه های آمریکا
12 آگوست 2017
 

تمسخر رفتار آمریکایی ها هنگام خرید در Black Friday

ویدئوهای خبری
 
 

 

 

ویدئویی که در تمسخر رفتار آمریکایی ها هنگام خرید در Black Friday منتشر شده است. در این ویدئوی کوتاه رفتار مردم #انگستان و #آمریکا در جمعه سیاه مقایسه شده است.

 
 
آخرین ویدئوها: