آزاد شدن ایرانی بازداشت شده در نتیجه قانون جدید ورود در فرودگاه
۱۳۹۶-۰۵-۱۹
تمسخر رفتار آمریکایی ها هنگام خرید در Black Friday
۱۳۹۶-۰۵-۱۹
 

درگیرى پلیس با مخالفان ترامپ در مراسم تحلیف

ویدئوهای خبری
 
 

 

 

درگیرى پلیس با مخالفان ترامپ در مراسم تحلیف و متفرق کردن آنها با گاز فلفل در واشنگتن؛ نجات یک کودک از وسط درگیری.

 
 
آخرین ویدئوها: