preloder
آزاد شدن ایرانی بازداشت شده در نتیجه قانون جدید ورود در فرودگاه
۱۹ مرداد ۱۳۹۶
تمسخر رفتار آمریکایی ها هنگام خرید در Black Friday
۱۹ مرداد ۱۳۹۶
 

درگیرى پلیس با مخالفان ترامپ در مراسم تحلیف

ویدئوهای خبری
 
 

 

 

درگیرى پلیس با مخالفان ترامپ در مراسم تحلیف و متفرق کردن آنها با گاز فلفل در واشنگتن؛ نجات یک کودک از وسط درگیری.

 
 
آخرین ویدئوها: