آزاد شدن ایرانی بازداشت شده در نتیجه قانون جدید ورود در فرودگاه
10 آگوست 2017
تمسخر رفتار آمریکایی ها هنگام خرید در Black Friday
10 آگوست 2017
 

درگیرى پلیس با مخالفان ترامپ در مراسم تحلیف

ویدئوهای خبری
 
 

 

 

درگیرى پلیس با مخالفان ترامپ در مراسم تحلیف و متفرق کردن آنها با گاز فلفل در واشنگتن؛ نجات یک کودک از وسط درگیری.

 
 
آخرین ویدئوها: