آزاد شدن ایرانی بازداشت شده در نتیجه قانون جدید ورود در فرودگاه
۱۹ مرداد ۱۳۹۶
تمسخر رفتار آمریکایی ها هنگام خرید در Black Friday
۱۹ مرداد ۱۳۹۶
 

درگیرى پلیس با مخالفان ترامپ در مراسم تحلیف

ویدئوهای خبری
 
 

 

 

درگیرى پلیس با مخالفان ترامپ در مراسم تحلیف و متفرق کردن آنها با گاز فلفل در واشنگتن؛ نجات یک کودک از وسط درگیری.

 
 
آخرین ویدئوها: