استفاده پلیس ضد شورش از گاز فلفل
۱۳۹۶-۰۵-۲۶
فریاد اعتراضی مخالفان ترامپ در نیویورک
۱۳۹۶-۰۵-۲۶
 

ترامپ: بله، درست مثل CNN!

ویدئوهای خبری
 
 

 

 

برخورد ترامپ با خبرنگار BBC ترامپ: خبرنگار کجا؟ خبرنگار: BBC ترامپ: این هم یکی از خوب هاست. خبرنگار: بی طرف، آزاد و منصف ترامپ: بله، درست مثل CNN!

 
 
آخرین ویدئوها: