به موجبِ قانونِ Title IX، دانشگاهها و مدارس ملزم به حافظت از محصلانِ خود در برابرِ تجاوزهای جنسی هستند
۱۳۹۶-۰۵-۲۱
چرا دانشگاه­ها به خاطرِ سهل­ انگاری در تجاوزاتِ جنسی زیر ذره بین قرار گرفته اند؟
۱۳۹۶-۰۵-۲۱

پرونده تجاوز جنسی در محیط های آموزشی و دانشگاه های آمریکا

نوشته شده توسط :لبی نیلسون

تجاوز جنسی در محوطه ی دانشگاه­ها چقدر شایع است؟

مطالعاتی که در سالِ 2007 با حمایتِ مالیِ وزارتِ دادگستری صورت گرفت نشان می دهد که تقریباً از هر پنج دختر یک نفر موردِ سوءِ قصد یا تجاوز جنسی درونِ دانشگاه قرار گرفته است، اعم از آنهایی که به پلیس گزارش داده اند و آنهایی که احتمالاً با هیچ نهادِ مسئولی صحبت نکرده اند.

اصطلاحِ «تجاوزِ جنسی» (sexual assault) هم شاملِ زنای به عنف (rape) می شود و هم بر هرگونه تماسِ جنسیِ ناخواسته ی دیگر دلالت دارد، خواه از طریقِ اعمالِ زورِ فیزیکی روی قربانی انجام گرفته باشد و خواه در حینِ خواب، نشئگی، مستی یا هر حالتِ مشابهی صورت پذیرفته باشد. (دسترسی به آمارِ قربانیانِ مذکر دشوارتر است و با این حال، بینِ 3 تا 4 درصد از مردان اظهار داشته اند که در طولِ زندگی موردِ تجاوز قرار گرفته اند.)

همین مطالعات نشان داده که بسیاری از زنان تجاوزاتی که علیه­شان صورت گرفته را به نهادهای مسئول گزارش نداده اند. از بینِ کسانی که تجربه ی تجاوزِ جنسیِ خود را به پرسشگران ابراز کرده بودند تنها 30 درصد نزدِ پلیس یا حراستِ دانشگاه رفته اند؛ و از بینِ کسانی که در حینِ تجاوز ناتوان بوده اند (به علتِ مستی، نشئگی و...)، تنها 2 درصد چنین کرده اند.