اندیشکده فارین اَفِرز: سیاست خارجی آمریکا کشور را دو نیمه کرده است
۱۹ مرداد ۱۳۹۶
اعتراض عجیب و غریب و ضدروسی گروهی از مخالفان ترامپ
۱۹ مرداد ۱۳۹۶
 

بیرون کشیدن مسافر هواپیما بخاطر فروش بلیط بیش از ظرفیت!

ویدئوهای خبری
 
 
 
 
آخرین ویدئوها: