منشاء آشوب‌های امروز خاورمیانه، سیاست‌های اوباماست
6 آگوست 2017
نخبگان سایه
8 آگوست 2017

عنوان کتاب : براندازی، روایت یک قرن عملیات تغییر رژیم توسط آمریکا از هاوایی تا عراق

نویسنده : استفن کینزر

مترجم: محمدحسین آهویی


بررسی اجمالی:

چرا یک کشور قدرتمند به کشوری ضعیف حمله می‌کند؟ پاسخی که می‌توان داد این است که کشور قدرتمند معمولاً برای تحمیل ایدئولوژی خود، برای افزایش و گسترش قدرت خویش یا به منظور سلطه و کنترل بر منابع و ذخایر ارزشمند کشور ضعیف‌تر چنین تهاجمی را توجیه می‌کند. مجموعه‌ای از تمامی این سه عامل ایالات متحده را بر آن داشته است که طی سده پیشین به طور مداوم دامنه قدرت خود را در سراسر پهنه گیتی گسترش دهد و به این‌گونه تهاجمات دست یازد. این کتاب آشکارترین و مستقیم‌ترین اَشکال مداخله آمریکا برای ساقط کردن دولت‌های خارجی را مورد بررسی و مطالعه قرار می‌دهد.
این کتاب پیرامون هیچ یک از راه‌هایی که آمریکاییان از طریق آن‌ها دنیای مدرن را شکل داده‌اند سخن نمی‌گوید بلکه تنها افراطی‌ترین موارد، یعنی مواردی را که در آن‌ها ایالات متحده به طور مستقیم عملیات براندازی رهبران خارجی را سازمان داده و به انجام رسانده است، بررسی می‌کند. هیچ کشوری در عصر جدید این‌گونه به دفعات و این‌گونه در سرزمین‌های دور از مرزهای خود چنین اقداماتی مرتکب نشده است.
ماجراهای عملیات «تغییر رژیم» به شکلی خیره‌کننده شورانگیز و مهیجند. در این ماجراها از مردمانی میهن‌پرست و خدمتگزار و افرادی پست و بی‌وجدان، از انگیزه‌های والا و سودجویی‌های حقیرانه، از دلاوری‌ها و شهامت‌های فوق‌العاده و خیانت‌های بی‌رحمانه سخن می‌رود. این کتاب برای اولین بار تمامی این‌ها را با هم می‌آورد اما منظور از آنچه رخ داده فراتر است. با وارسی و پرداختن به این عملیات به عنوان زنجیره‌ای به هم پیوسته، نه یک سلسله از حوادث بی‌ارتباط با یک‌دیگر، این نوشتار درصدد یافتن آن چیزی است که در همه آن‌ها مشترک است. این کتاب دو پرسش اساسی مطرح می‌کند و سعی دارد به آن‌ها پاسخ دهد: اول این‌که چرا ایالات متحده به چنین اقداماتی دست می‌زند؟ و دوم آن‌که پیامدهای بلندمدت این عملیات چیست؟

عنوان کتاب : براندازی، روایت یک قرن عملیات تغییر رژیم توسط آمریکا از هاوایی تا عراق

نویسنده : استفن کینزر

مترجم: محمدحسین آهویی


بررسی اجمالی:

چرا یک کشور قدرتمند به کشوری ضعیف حمله می‌کند؟ پاسخی که می‌توان داد این است که کشور قدرتمند معمولاً برای تحمیل ایدئولوژی خود، برای افزایش و گسترش قدرت خویش یا به منظور سلطه و کنترل بر منابع و ذخایر ارزشمند کشور ضعیف‌تر چنین تهاجمی را توجیه می‌کند. مجموعه‌ای از تمامی این سه عامل ایالات متحده را بر آن داشته است که طی سده پیشین به طور مداوم دامنه قدرت خود را در سراسر پهنه گیتی گسترش دهد و به این‌گونه تهاجمات دست یازد. این کتاب آشکارترین و مستقیم‌ترین اَشکال مداخله آمریکا برای ساقط کردن دولت‌های خارجی را مورد بررسی و مطالعه قرار می‌دهد.
این کتاب پیرامون هیچ یک از راه‌هایی که آمریکاییان از طریق آن‌ها دنیای مدرن را شکل داده‌اند سخن نمی‌گوید بلکه تنها افراطی‌ترین موارد، یعنی مواردی را که در آن‌ها ایالات متحده به طور مستقیم عملیات براندازی رهبران خارجی را سازمان داده و به انجام رسانده است، بررسی می‌کند. هیچ کشوری در عصر جدید این‌گونه به دفعات و این‌گونه در سرزمین‌های دور از مرزهای خود چنین اقداماتی مرتکب نشده است.
ماجراهای عملیات «تغییر رژیم» به شکلی خیره‌کننده شورانگیز و مهیجند. در این ماجراها از مردمانی میهن‌پرست و خدمتگزار و افرادی پست و بی‌وجدان، از انگیزه‌های والا و سودجویی‌های حقیرانه، از دلاوری‌ها و شهامت‌های فوق‌العاده و خیانت‌های بی‌رحمانه سخن می‌رود. این کتاب برای اولین بار تمامی این‌ها را با هم می‌آورد اما منظور از آنچه رخ داده فراتر است. با وارسی و پرداختن به این عملیات به عنوان زنجیره‌ای به هم پیوسته، نه یک سلسله از حوادث بی‌ارتباط با یک‌دیگر، این نوشتار درصدد یافتن آن چیزی است که در همه آن‌ها مشترک است. این کتاب دو پرسش اساسی مطرح می‌کند و سعی دارد به آن‌ها پاسخ دهد: اول این‌که چرا ایالات متحده به چنین اقداماتی دست می‌زند؟ و دوم آن‌که پیامدهای بلندمدت این عملیات چیست؟

کتب مرتب :