نخبگان سایه
8 آگوست 2017
فراموشی
8 آگوست 2017

عنوان کتاب : انتخابات در آمریکا

نویسنده : داود خوش چشم و مسعود رضاپور


بررسی اجمالی:

«انتخابات در آمریکا» نوشته داود خوش چشم(-۱۳۵۰) و مسعود رضاپور(-۱۳۶۵) است و روند انتخاب رییس‌جمهور در آمریکا را بررسی می‌کند و اینکه در ایالات متحده آمریکا رییس جمهور چگونه و بر اساس چه روندی انتخاب می‌شود.
در بریده‌ای از پیشگفتار کتاب می‌خوانیم:
«سیستم انتخاباتی ایالات‌متحده سیستمی خاص است که با سیستم انتخاباتی کشورهای دیگر متفاوت است. امروزه فرایند انتخابات ریاست‌جمهوری در ایالات‌متحده اساساً همان فرایندی است که در انتخابات ۱۷۸۹ آغاز و اجرا شد که در آن جورج واشنگتن به‌عنوان نخستین رئیس‌جمهور ایالات‌متحده برگزیده شد.
سیستم انتخابات ریاست جمهوری و معاون ریاست جمهوری در ایالاتمتحده غیرمستقیم است که شاید پیچیده‌تر از چیزی باشد که نیاز است، اما برای بیش از دویست سال است که به همین شکل اجرا شده است. مانند هر سیستم انتخاباتی دیگر ریشه این سیستم انتخاباتی نیز در قانون اساسی ایالات‌متحده است که قانون اساسی فدرال سال ۱۸۷۸ به همراه ۲۷ اصلاحیه می‌باشد.
تفاوت قوانین انتخاباتی در سطوح ملی و محلی تا حد زیادی نظام حزبی را تابع قوانین حاکم در هر یک از پنجاه ایالت گردانیده است و این امر به پیچیدگی ساختار حزبی افزوده است. به خاطر سیستم فدرالی حاکم بر ایالات‌متحده، با در نظر گرفتن اینکه باید مردم و ایالت‌ها ستون‌های دوگانه انتخاب رئیس‌جمهور باشند سیستم کالج انتخاباتی به‌عنوان روش انتخاباتی تعیین شده است.
در این حالت که علیرغم پیچیدگی خاص آمریکایی خود، دست‌کم به سیستم انتخابات نیمه مستقیم ریاست جمهوری تا حدودی نزدیک می‌شود، دو سطح وجود دارد: در سطح اول مردم آمریکا هر چهار سال یک‌بار در ماه نوامبر به‌پای صندوق‌های رأی می‌روند و ۵۳۷ انتخاب‌کننده را انتخاب می‌کنند و در سطح دوم در دسامبر همان سال انتخاب‌کنندگان به‌نوبه خود رئیس‌جمهور ایالات‌متحده آمریکا را انتخاب می‌کنند.»

عنوان کتاب : انتخابات در آمریکا

نویسنده : داود خوش چشم و مسعود رضاپور


بررسی اجمالی:

«انتخابات در آمریکا» نوشته داود خوش چشم(-۱۳۵۰) و مسعود رضاپور(-۱۳۶۵) است و روند انتخاب رییس‌جمهور در آمریکا را بررسی می‌کند و اینکه در ایالات متحده آمریکا رییس جمهور چگونه و بر اساس چه روندی انتخاب می‌شود.
در بریده‌ای از پیشگفتار کتاب می‌خوانیم:
«سیستم انتخاباتی ایالات‌متحده سیستمی خاص است که با سیستم انتخاباتی کشورهای دیگر متفاوت است. امروزه فرایند انتخابات ریاست‌جمهوری در ایالات‌متحده اساساً همان فرایندی است که در انتخابات ۱۷۸۹ آغاز و اجرا شد که در آن جورج واشنگتن به‌عنوان نخستین رئیس‌جمهور ایالات‌متحده برگزیده شد.
سیستم انتخابات ریاست جمهوری و معاون ریاست جمهوری در ایالاتمتحده غیرمستقیم است که شاید پیچیده‌تر از چیزی باشد که نیاز است، اما برای بیش از دویست سال است که به همین شکل اجرا شده است. مانند هر سیستم انتخاباتی دیگر ریشه این سیستم انتخاباتی نیز در قانون اساسی ایالات‌متحده است که قانون اساسی فدرال سال ۱۸۷۸ به همراه ۲۷ اصلاحیه می‌باشد.
تفاوت قوانین انتخاباتی در سطوح ملی و محلی تا حد زیادی نظام حزبی را تابع قوانین حاکم در هر یک از پنجاه ایالت گردانیده است و این امر به پیچیدگی ساختار حزبی افزوده است. به خاطر سیستم فدرالی حاکم بر ایالات‌متحده، با در نظر گرفتن اینکه باید مردم و ایالت‌ها ستون‌های دوگانه انتخاب رئیس‌جمهور باشند سیستم کالج انتخاباتی به‌عنوان روش انتخاباتی تعیین شده است.
در این حالت که علیرغم پیچیدگی خاص آمریکایی خود، دست‌کم به سیستم انتخابات نیمه مستقیم ریاست جمهوری تا حدودی نزدیک می‌شود، دو سطح وجود دارد: در سطح اول مردم آمریکا هر چهار سال یک‌بار در ماه نوامبر به‌پای صندوق‌های رأی می‌روند و ۵۳۷ انتخاب‌کننده را انتخاب می‌کنند و در سطح دوم در دسامبر همان سال انتخاب‌کنندگان به‌نوبه خود رئیس‌جمهور ایالات‌متحده آمریکا را انتخاب می‌کنند.»

کتب مرتب :