بیرون کشیدن مسافر هواپیما بخاطر فروش بلیط بیش از ظرفیت!
۱۹ مرداد ۱۳۹۶
آزاد شدن ایرانی بازداشت شده در نتیجه قانون جدید ورود در فرودگاه
۱۹ مرداد ۱۳۹۶
 

اعتراض عجیب و غریب و ضدروسی گروهی از مخالفان ترامپ

ویدئوهای خبری
 
 

 

 
 
 
آخرین ویدئوها: