درگیرى پلیس با بومی های مخالف احداث خط لوله
۱۳۹۶-۰۵-۲۶
ترامپ: بله، درست مثل CNN!
۱۳۹۶-۰۵-۲۶
 

استفاده پلیس ضد شورش از گاز فلفل

ویدئوهای خبری
 
 

 

 

استفاده پلیس ضد شورش از گاز فلفل برای متفرق کردن معترضان ریاست جمهوری ترامپ؛ پورتلند، ایالت اورگان .

 
 
آخرین ویدئوها: