درگیرى پلیس با بومی های مخالف احداث خط لوله
۲۶ مرداد ۱۳۹۶
ترامپ: بله، درست مثل CNN!
۲۶ مرداد ۱۳۹۶
 

استفاده پلیس ضد شورش از گاز فلفل

ویدئوهای خبری
 
 

 

 

استفاده پلیس ضد شورش از گاز فلفل برای متفرق کردن معترضان ریاست جمهوری ترامپ؛ پورتلند، ایالت اورگان .

 
 
آخرین ویدئوها: