preloder
درگیرى پلیس با بومی های مخالف احداث خط لوله
۲۶ مرداد ۱۳۹۶
ترامپ: بله، درست مثل CNN!
۲۶ مرداد ۱۳۹۶
 

استفاده پلیس ضد شورش از گاز فلفل

ویدئوهای خبری
 
 

 

 

استفاده پلیس ضد شورش از گاز فلفل برای متفرق کردن معترضان ریاست جمهوری ترامپ؛ پورتلند، ایالت اورگان .

 
 
آخرین ویدئوها: