درگیرى پلیس با بومی های مخالف احداث خط لوله
17 آگوست 2017
ترامپ: بله، درست مثل CNN!
17 آگوست 2017
 

استفاده پلیس ضد شورش از گاز فلفل

ویدئوهای خبری
 
 

 

 

استفاده پلیس ضد شورش از گاز فلفل برای متفرق کردن معترضان ریاست جمهوری ترامپ؛ پورتلند، ایالت اورگان .

 
 
آخرین ویدئوها: