تخریب امکانات شهری و آتش زدن درختان توسط مخالفان ترامپ
۱۳۹۶-۰۵-۲۶
نیویورک تایمز
۱۳۹۶-۰۵-۲۸
 

آنچه طوفان متیو بر سر فلوریدا آورد:

ویدئوهای خبری
 
 

 

 

شهروندان در حال بازگشت به خانه های آسیب دیده: آب گرفتگی، درختان قطور شکسته، کارگران شهری در مرمت و اتصال جریان برق که قطع آن یک میلیون نفر را متاثر کرد.

 
 
آخرین ویدئوها: