اعتراض عجیب و غریب و ضدروسی گروهی از مخالفان ترامپ
۱۹ مرداد ۱۳۹۶
درگیرى پلیس با مخالفان ترامپ در مراسم تحلیف و متفرق کردن آنها با گاز فلفل در واشنگتن؛ نجات یک کودک از وسط درگیری
۱۹ مرداد ۱۳۹۶
 

آزاد شدن ایرانی بازداشت شده در نتیجه قانون جدید ورود در فرودگاه

ویدئوهای خبری
 
 

 

 

آزاد شدن ایرانی بازداشت شده در نتیجه قانون جدید ورود در فرودگاه.

 
 
آخرین ویدئوها: