اعتراض عجیب و غریب و ضدروسی گروهی از مخالفان ترامپ
10 آگوست 2017
درگیرى پلیس با مخالفان ترامپ در مراسم تحلیف و متفرق کردن آنها با گاز فلفل در واشنگتن؛ نجات یک کودک از وسط درگیری
10 آگوست 2017
 

آزاد شدن ایرانی بازداشت شده در نتیجه قانون جدید ورود در فرودگاه

ویدئوهای خبری
 
 

 

 

آزاد شدن ایرانی بازداشت شده در نتیجه قانون جدید ورود در فرودگاه.

 
 
آخرین ویدئوها: