باراک اوباما در آخرین شام دولتی دوران ریاست جمهوری میزبان نخست وزیر ایتالیا بود
17 اکتبر 2016
شیکاگو تریبون – شنبه ۲۰ آگوست ۲۰۱۶ (۳۰ مرداد ۹۵)
1 دسامبر 2016
کلینتون در برابر ترامپ : مناظره نهایی
تاریخ : شنبه 1 آبان 95
عکاس : مایک بلیک (Mike Blake)

انتخاب سردبیر :