باراک اوباما در آخرین شام دولتی دوران ریاست جمهوری میزبان نخست وزیر ایتالیا بود
۲۶ مهر ۱۳۹۵
گزیده ای از وقایع سال ۲۰۱۵ در ۴ دقیقه
۲۱ آبان ۱۳۹۵
کلینتون در برابر ترامپ : مناظره نهایی
تاریخ : شنبه 1 آبان 95
عکاس : مایک بلیک (Mike Blake)
انتخاب سردبیر :