پیش ثبت نام مهد کودک
28 آگوست 2016
۹ فکت در مورد خشونت پلیس آمریکا
28 آگوست 2016

اندر هزینه‌های سرسام آور پزشکی در امریکا

مشاهده صفحه روایت ایرانیان از آمریکا
شباهنگامی بود که خانم دوستم به علت سرماخودگی شدید مراجعه میکنه به دکتر. درمانگاه باز نبوده و میرن اورژانس. دکتر معاینه میکنه و بدون اینکه دارویی بده، میگه ویروسیه، باید بگذره خوب بشید!! روی هم رفته به یک ساعت نمیکشه که بدون انجام هیچ کار خاصی و فقط با ویزیت و معاینه توسط همون دکتر کارشون تموم میشه و میرن خونه. اینجا هزینه‌های بیمارستان بعداً با نامه میاد دم خونه و دیشب بود که دوست ما با دیدن قبض نزدیک به ۹۰۰ دلاری در صندوق پست‌ش شوکه ‍شد! حالا قراره ببینن میشه به علت دانشجو بودن کمش کنن یا نه!

مطالب مرتبط

اندر هزینه‌های سرسام آور پزشکی در امریکا

مشاهده صفحه روایت ایرانیان از آمریکا
شباهنگامی بود که خانم دوستم به علت سرماخودگی شدید مراجعه میکنه به دکتر. درمانگاه باز نبوده و میرن اورژانس. دکتر معاینه میکنه و بدون اینکه دارویی بده، میگه ویروسیه، باید بگذره خوب بشید!! روی هم رفته به یک ساعت نمیکشه که بدون انجام هیچ کار خاصی و فقط با ویزیت و معاینه توسط همون دکتر کارشون تموم میشه و میرن خونه. اینجا هزینه‌های بیمارستان بعداً با نامه میاد دم خونه و دیشب بود که دوست ما با دیدن قبض نزدیک به ۹۰۰ دلاری در صندوق پست‌ش شوکه ‍شد! حالا قراره ببینن میشه به علت دانشجو بودن کمش کنن یا نه!

مطالب مرتبطآخرین مطالب