هزینه های درمان در آمریکا

  • حتی افراد بیمه‌شده نیز در آمریکا اغلب از عهده‌ی هزینه‌های درمانی برنمی‌آیند