مردی از جنس یخ

رتبه دو رقمی‌ کنکور سراسری در کارشناسی و کارشناسی ارشد. استعداد درخشان در دانشگاه صنعتی شریف و عضو بنیاد نخبگان. فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی‌ برق مخابرات و کارشناسی ریاضی‌ محض از دانشگاه صنعتی شریف. فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته مهندسی‌ برق از یکی‌ از دانشگاه‌های معتبر کانادا. فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی‌ رباتیک و کارشناسی ارشد فلسفه غرب از یکی‌ از دانشگاه‌های معتبر آمریکا