توحید عزیزی


‏‏‏‏پزشک عمومی (از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)، دانشجوی بهداشت و پزشکی انفورماتیک در دانشگاه براندایس
من متولد آمریکا هستم. سال 1357. چند روز بعد از آنکه محمدرضا شاه پهلوی از ایران فرار کرد، من به دنیا آمدم. و وقتی انقلاب پیروز شد، خانواده‌ی من، آمریکا را ترک کرد و به ایران آمد، قطعا نه به خاطر آنچه زندگی راحت‌تر گفته می‌شود، اما شاید برای آنچه زندگی درست‌تر نامیده می‌شود.
 

روایت های توحید عزیزی