۱۳۹۷-۰۸-۰۵

مرثیه ای برای رویای آمریکایی

Requiem For The American Dream
۱۳۹۷-۰۶-۲۲

در سوگِ رویای آمریکایی: اصولِ دهگانه ی تمرکزِ ثروت و قدرت