۱۳۹۷-۰۸-۰۵

مرثیه ای برای رویای آمریکایی

Requiem For The American Dream
۱۳۹۶-۰۷-۰۹

gerrymandering چیست؟

۱۳۹۶-۰۶-۲۵

۲۱ نمودار که نشان می دهد آمریکا در حالِ تغییر است

آمریکا کشورِ بزرگ و پیچیده ای است که در طولِ عمرِ ۲۳۸ ساله ی خود، و نیز در این چند دهه ی اخیر، تغییراتِ گسترده ای […]