۱۳۹۷-۰۹-۲۴

رنگِ قانون: تاریخِ ازیادرفته ی تفکیکِ دولتی در آمریکا

۱۳۹۷-۰۹-۱۶

دروغهایی که معلمم به من گفت (Lies My Teacher Told Me)

sac
۱۳۹۷-۰۹-۰۹

تاریخِ مردمیِ ایالاتِ متحده ی آمریکا

۱۳۹۷-۰۹-۰۷

روحِ آمریکایی: آنچه که هستیم، عهدی که بستیم

دیوید مک کاله (David McCullough)
۱۳۹۷-۰۶-۲۳

جیمز مدیسون و تاسیسِ آمریکا

۱۳۹۷-۰۶-۲۲

قتلِ انگلیس: درگیریهای خونبار بر سرِ استقلالِ آمریکا

بیل اوریلی (Bill O’Reilly)، مارتین دوگارد (Martin Dugard)
۱۳۹۶-۰۵-۱۸

طوطی و الیور در آمریکا

طوطی و الیور در آمریکا پیتر کری مترجم: ملیحه قدرتی نشر شورآفرین توضیحات نظرات پیتر کری( -۱۹۴۳ )، نویسنده استرالیایی و برنده دو دوره جایزه بوکر […]