۱۳۹۷-۰۹-۲۲

کاریکاتوری از Bill Day که به شباهت های رفتاری و عملکردی دونالد ترامپ با ریچارد نیکسون رئیس جمهور اسبق آمریکا اشاره دارد.

۱۳۹۷-۰۹-۲۲

کاریکاتوری از Steve Breen که به موضع تهدید تعطیل کردن دولت توسط ترامپ در صورت عدم تصویب بودجه مورد نیاز او توسط کنگره می پردازد.

۱۳۹۷-۰۹-۲۲

کاریکاتوری از Clay Jones که به موضع مخالفت کنگره (به ریاست نانسی پلوسی رهبر نمایندگان دموکرات) با تخصیص بودجه برای احداث دیوار مرزی مکزیک اشاره دارد.

۱۳۹۷-۰۹-۲۲

کاریکاتوری از Mike Luckovich که به موضع مخالفت کنگره (به ریاست نانسی پلوسی رهبر نمایندگان دموکرات) با تخصیص بودجه برای احداث دیوار مرزی مکزیک اشاره دارد.

۱۳۹۷-۰۹-۲۲

کاریکاتوری از Kevin Siers که به موضع مخالفت کنگره با تخصیص بودجه برای احداث دیوار مرزی مکزیک و تهدید به تعطیل کردن دولت توسط ترامپ در صورت عدم تصویب بودجه می پردازد.

۱۳۹۷-۰۹-۲۲

کاریکاتوری از Tom Toles که به موضع کاسب کارانه ترامپ در ماجرای قتل جمال خاشقچی و حمایت او از عربستان سعودی اشاره دارد.

۱۳۹۷-۰۹-۲۲

کاریکاتوری از Dana Summers که به موضوع تحقیقات مولر در مورد دخالت روسیه در انتخابات سال ۲۰۱۶ آمریکا و همکاری مایک فلین مشاور امنیت ملی سابق ترامپ با او اشاره دارد.

۱۳۹۷-۰۹-۲۲

کاریکاتوری از David Horsey که نشان می دهد ترامپ بدون توجه به محتوی و مواضع چین در این مذاکرات موسوم به آتش بس جنگ تجاری ، در حال انتشار برداشت و روایت خود از نتیجه ی این مذاکرات است

۱۳۹۷-۰۹-۲۲

کاریکاتوری از Paresh Nayth که به موضوع تحقیقات مولر در مورد دخالت روسیه در انتخابات سال ۲۰۱۶ آمریکا اشاره دارد که اخیراً اعلام کرد باهمکاری اطرافین ترامپ به اطلاعات مفیدی جمع آوری کرده است.

۱۳۹۷-۰۹-۲۲

کاریکاتوری از Tom Toles که به موضوع تحقیقات مولر بازپرس ویژه پرونده دخالت روسیه در انتخابات سال ۲۰۱۶ آمریکا و اقدامات ترامپ برای جلوگیری موفقیت او در این پرونده اشاره دارد.

۱۳۹۷-۰۹-۱۴

کاریکاتوری از Bill Bramhall که به موضوع تحقیقات رابرت مولر و اعلام همکاری مایکل کوهن وکیل سابق ترامپ در این پرونده می پردازد.

۱۳۹۷-۰۹-۱۴

کاریکاتوری از Marshall Ramsey که به موضوع تحقیقات رابرت مولر و ماجرای برج های ترامپ در مسکو اشاره دارد.

۱۳۹۷-۰۹-۱۴

کاریکاتوری از Marshall Ramsey که به موضوع تحقیقات رابرت مولر و اعلام همکاری مایکل کوهن وکیل سابق ترامپ با مولر می پردازد.

۱۳۹۷-۰۹-۱۴

کاریکاتوری از Daryl Cagle که به موضوع تحقیقات رابرت مولر و تلاش دونالد ترامپ برای جلوگیری از به نتیجه رسیدن این تحقیقات می پردازد.

۱۳۹۷-۰۹-۱۴

کاریکاتوری از Gary Varvel که به موضوع تحقیقات رابرت مولر در خصوص مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا می پردازد.

۱۳۹۷-۰۹-۱۴

کاریکاتوری از Marc Murphy که به موضوع تحقیقات رابرت مولر و همکاری اعضای پیشین ستاد انتخاباتی ترامپ با او می پردازد.

۱۳۹۷-۰۹-۱۴

کاریکاتوری از Walt Handelsman که به موضوع تحقیقات رابرت مولر در خصوص مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا می پردازد.

۱۳۹۷-۰۹-۱۴

کاریکاتوری از Tom Curry که به موضوع تحقیقات رابرت مولر و همکاری پل منافورت رئیس پیشین ستاد انتخابات ترامپ با او می پردازد.

۱۳۹۷-۰۹-۱۴

کاریکاتوری از Steve Sack که به موضوع تحقیقات رابرت مولر و همکاری پل منافورت رئیس پیشین ستاد انتخابات ترامپ با او می پردازد.

۱۳۹۷-۰۹-۱۴

کاریکاتوری از Clay Jones که به موضوع تحقیقات رابرت مولر و همکاری پل منافورت رئیس پیشین ستاد انتخابات ترامپ با او می پردازد.

۱۳۹۷-۰۹-۰۸

کاریکاتوری از Patrick Chappatte که به حمایت ترامپ از جنایت های عربستان سعودی وتوهین به ملت ایران توسط او در حال ارائه گزارش قتل خاشقچی به رسانه ها، پرداخته است .(منبع : نیویورک تایمز)

۱۳۹۷-۰۹-۰۸

کاریکاتوری از Tom Toles که به موضوع توئیت جنجالی ترامپ در شرایط بحرانی کالیفرنیا و مطرح کردن کاهش بودجه این ایالت بعنوان جریمه اشاره دارد.

۱۳۹۷-۰۹-۰۸

کاریکاتوری از Bruce Plante که به موضوع توئیت جنجالی ترامپ در شرایط بحرانی کالیفرنیا و مطرح کردن کاهش بودجه این ایالت اشاره دارد.

۱۳۹۷-۰۹-۰۸

کاریکاتوری از Monte Wolverton که به اقدامات دونالد ترامپ برای متوقف کردن تحقیقات مولر درباره جرائم اخلاقی و پولی او اشاره دارد.

۱۳۹۷-۰۹-۰۸

کاریکاتوری از Gay Varvel که به موضوع پیامک های دعوت به شرکت در انتخابات میاندوره ای آمریکا اشاره دارد.

۱۳۹۷-۰۹-۰۸

کاریکاتوری از Steve Bensonکه به حمایت قاطعانه دونالد ترامپ از عربستان سعودی در پرونده ی قتل جمال خاشقچی در کنسولگری عربستان در ترکیه اشاره دارد.

۱۳۹۷-۰۹-۰۸

کاریکاتوری از Bill Schorr که به حمایت های قاطعانه ی دونالد ترامپ از اقدامات مجرمانه بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در ماجرای قتل خاشقچی پرداخته است.

۱۳۹۷-۰۷-۳۰

کاریکاتوری از Rick McKee که به مسئله ی تصمیم ترامپ در تعطیلی دولت جهت فراهم کردن هزینه های ساخت دیوار مرزی در آستانه انتخابات میاندوره ای پرداخته است.

۱۳۹۷-۰۷-۳۰

کاریکاتوری از Matt Wuerker که به بی تفاوتی جمهوریخواهان در قبال رفتار ترامپ ، پرونده های جنسی او و روابطش با پوتین اشاره دارد.

۱۳۹۷-۰۷-۳۰

کاریکاتوری از Nate Beeler که به مسئله جنگ تجاری و وضع تعرفه های جدید توسط آمریکا و تحت فشار قرار گرفتن کشاورزان آمریکایی اشاره دارد.