۱۳۹۷-۰۵-۱۴

درون چادرشهرهای آمریکا چه می گذرد؟

۱۳۹۷-۰۴-۱۶

فاکس نیوز چگونه به فکر ترامپ جهت می دهد؟

چطور احمقانه ترین برنامه ی خبری تلویزیون، کاخ سفید را تحت تاثیر قرار می دهد!
۱۳۹۷-۰۳-۲۲

بانوی اول آمریکا تا چه اندازه قدرتمند است؟!

پس از سخنرانی میشل اوباما در نشست ملی حزب دموکرات برخی شروع به اشک ریختن کردند، عده ای اصرار کردند که میشل در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کند و حتی جمهوری خواهان نیز به بی نظیر بودن این سخنرانی اقرار کردند...
۱۳۹۷-۰۳-۱۲

شبکه برق آمریکا آسیب پذیر در برابر حملات تروریستی

ارسال این به یک دوست