۱۳۹۷-۰۸-۲۴

مقاومت نکنید

Do Not Resist
۱۳۹۷-۰۸-۲۱

بعد به کجا حمله کنیم؟

Where to Invade Next
۱۳۹۷-۰۸-۱۶

نشئگی

The Culture High
۱۳۹۷-۰۸-۰۵

مرثیه ای برای رویای آمریکایی

Requiem For The American Dream
۱۳۹۷-۰۷-۱۹

سیکو

Sicko
۱۳۹۷-۰۷-۱۲

من کاکاسیاه تو نیستم

I am not your negro
۱۳۹۷-۰۶-۲۲

در انتظار سوپرمن

Waiting fo Superman
۱۳۹۷-۰۶-۱۱

سرمایه داری؛ یک داستان عاشقانه

Capitalism: A love story
۱۳۹۷-۰۶-۰۴

نابرابری برای همه

Inequality for all
۱۳۹۷-۰۵-۲۵

سیزدهم

۱۳th
۱۳۹۷-۰۲-۲۷

اخراج شده

Expelled
۱۳۹۷-۰۲-۱۷

بولینگ برای کلمباین

Bowling for Columbine