۱۳۹۷-۰۲-۰۳

در راه سن فرانسیسکو

الان که این متن را می نویسم در راه شهر سن فرانسیسکو هستم. سن فرانسیسکو در منتها الیه غرب آمریکا در کنار اقیانوس آرام و در […]
۱۳۹۷-۰۱-۰۴

نظم و قانون در آمریکا

مقدمه: بیشتر افراد در پاسخ به این که چرا زندگی در غرب را دوست دارند یکی از این دو مورد را می گویند: قانونمندی و آزادی. […]
۱۳۹۶-۱۱-۱۸

حیوانات خانگی در آمریکا

سگ های خانگی را تقریبا در تمامی خیابان ها و پارک های شهر می توان دید. آن قدر متنوعند که هیچ وقت فکرش را نمی کردم. […]
۱۳۹۶-۱۱-۱۵

واشنگتن: مقبره الشهداء

در کنج شمال غربی بلوار اصلی شهر واشنگتن، درست در کنار مقبره ی لینکولن، پارکی به نام “پارک قانون اساسی” وجود دارد. این پارک جزو پارک […]

ارسال این به یک دوست