جیل هارت (Jill Harth)
۱۳۹۷-۰۳-۱۳
سامانتا هالوی (Samantha Holvey)
۱۳۹۷-۰۳-۱۳

19 زنی که ترامپ را به سوءِ رفتارِ جنسی متهم کرده اند

نوشته شده مَت فورد (MATT FORD)

کتی هلر (Cathy Heller)

  • سال: 1997
  • اتهام: هلر در اکتبرِ 2016 به روزنامه ی گاردین گفته است که در روزِ مادر، وقتی با همسر، فرزندان و خانواده ی همسرش برای صرفِ چاشتِ صبحگاهی به عمارتِ مار-ئه-لاگو (جزءِ املاکِ خریداری شده توسطِ ترامپ) رفته بودند، ترامپ را دیده بود. به گفته ی او، ترامپ میز به میز به مهمانان خوش آمد می گفت و وقتی به میزِ آنها رسید، به زور از او بوسه گرفت: «او دستم را گرفت، مرا به سوی خود کشید و سراغِ لبهایم رفت». او از احساسِ خود در آن لحظه می گوید: «خشمگین بودم و یکّه خورده بودم.» گاردین با یکی از بستگانِ او (بدونِ ذکرِ‌ نام) که شاهدِ آن برخورد بوده است و نیز با دوستانی که هلر بعدها در این باره با آنها صحبت کرده، مصاحبه گرفته است.
  • واکنش: جیسون میلر (Jason Miller) سخنگوی ستادِ ترامپ، به گاردین گفته است: «ابداً‌ امکان ندارد یک چنین صحنه ای در یک مکانِ عمومی آن هم در روزِ مادر و در تفرجگاهِ ترامپ اتفاق افتاده باشد، و الّا که می بایست در طولِ بیست سالِ اخیر همواره شاهدِ چنین صحنه هایی در این عمارت می بودیم.»
  • وضعیت:‌ هلر به گاردین گفته است که نقلِ این ماجرا برایش آسان نبوده، با این حال «حمایتهای فراوانی» از جانبِ دوستان و خانواده ی خود دریافت کرده است. او همچنین گفته است که خیلی خوشحال است که پس از به راه افتادنِ «موجِ واینستین»‌خیلی از زنان پا پیش گذاشته اند و دست به افشاگری زده اند. وی افزوده است: «دموکرات و جمهوریخواه ندارد. مردانِ قدرت اینگونه اند.»